Logo Burgevoogd

Overweegt u om burgervoogd te worden? Hebt u als professional te maken met kinderen over wie de eigen ouders geen gezag meer hebben? Draagt u vanuit de gemeente verantwoordelijkheid voor het jeugdbeleid? Lees dan de uitgebreide informatie van de Alliantie Burgervoogdij, op maat gemaakt voor uw situatie. Lees meer, onder het ervaringsverhaal!

Gerdien Rietveld is burgervoogd over twee meiden in haar gezinshuis. Ze vertelt waarom dat zo belangrijk is voor die meiden, hoe het zo is gekomen en hoe ze omgaat met de dilemma's die er ook bij komen kijken. Lees het hele verhaal, of kijk het filmpje met Gerdien.

Lees verder
Bekijk alle ervaringen

Voor iedereen
Hebt u een vraag rond burgervoogdij? Stel ‘m aan de Alliantie, via burgervoogdij@gmail.com. We geven altijd binnen enkele werkdagen antwoord: aan jongeren, burgervoogden, jeugdhulpverleners, voogden en andere belangstellenden!


Een burgervoogd is een betrouwbare volwassene, die stevig in zijn schoenen staat. Iemand die bereid en in staat is om op te treden als pleitbezorger van het kind. Iemand die kan en wil samenwerken met de instellingen waar het kind mee te maken krijgt en met het sociale netwerk van het kind, waaronder de ouders. Iemand die een veilige en warme band kan opbouwen en bereid is om er te zijn op belangrijke momenten in het leven van een kind. Nu en later.

 

Voor kinderen en jongeren
Woon je in een gezinshuis of een leefgroep? Heb je een voogd van de jeugdbescherming? Ken je iemand in je omgeving die jouw voogd zou willen zijn? Iemand die je vertrouwt, iemand die blijft, iemand die belangrijk voor je is… Ga erover praten!

 

Voor burgervoogden
Als burgervoogd bent u wettelijk vertegenwoordiger van het kind. Wat zijn daarvan de financiële gevolgen? Welke kosten komen voor uw rekening en welke niet? En hoe zit het met vergoedingen? Wat gebeurt er als het kind 18 jaar wordt? Bent u dan nog steeds verantwoordelijk voor de kosten van levensonderhoud? Hoe zit het dan met uitkeringen en studiefinanciering?

 

Als wettelijke vertegenwoordiger kunt in een aantal gevallen aansprakelijk zijn voor de schade die het kind veroorzaakt. Hoe zit dat precies? En hoe kunt u zichzelf en het kind verzekeren voor die wettelijke aansprakelijkheid?

 

U bent burgervoogd tot het kind meerderjarig is. Daarna stopt de voogdij. De jongvolwassene staat op eigen benen. Maar u blijft natuurlijk wel betrokken. Hoe bereidt u zich voor op deze grote overgang? En wat kunt u doen om een blijvende rol in het leven van de jongvolwassene te spelen?

 

Voor pleegouders
U bent pleegouder. Maar het kind voor wie u zorgt, kan helaas niet bij u blijven wonen. Kunt u een blijvende rol spelen in het leven van uw pleegkind? Burgervoogdij biedt die mogelijkheid.

 

Voor professionals
Als voogd bij een gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming werkt u met hart en ziel. Ook met kinderen die opgroeien in een gezinshuis of op een leefgroep. Toch is uw tijd beperkt, de caseload groot. Noodgedwongen kent uw betrokkenheid grenzen. Zeker bij kinderen in een stabiele situatie, die weinig aandacht vragen. Bovendien bent u waarschijnlijk niet de eerste voogd van een kind. En ook niet de laatste. Kinderen kunnen door dat alles het gevoel krijgen dat ze ‘van niemand’ zijn. Hoe mooi zou het zijn, als er voor deze kinderen een betrokken particulier is die de voogdij uitoefent.

  • Lees de folder Veilig loslaten, met informatie over burgervoogdij voor voogden in de jeugdbescherming.

 

Overweegt u als medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming om aan de rechter te vragen om het gezag van ouders te beïndigen? Zijn de ouders overleden zonder laatste wilsbeschikking en moet er in het gezag worden voorzien? Woont het kind al een tijdje in een gezinshuis of een leefgroep, onder voogdij van een gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming? Is er iemand in beeld in de familie of in het sociale netwerk van het kind die de rol van voogd op zich kan nemen? Overweeg deze mogelijkheid!

  • Lees de folder Continuïteit voor het kind, met informatie over burgervoogdij voor medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming.

 

Werkt u in de residentiële jeugdzorg en denkt u dat burgervoogdij een goed idee zou kunnen zijn voor een kind of jongeren die bij u in de instelling woont? Bespreek die mogelijkheid dan met het kind én met de huidige voogd. Of hebt u een kind onder uw hoede, die al een burgervoogd heeft? Bedenk dan dat een burgervoogd wettelijk dezelfde taken heeft als een voogd bij een gecertificeerde instelling, maar dat die voogdij er in de praktijk toch anders uit kan zien – met meer persoonlijke betrokkenheid vooral.

 

Wilt u als gezinshuisouder burgervoogd worden van één van de kinderen die bij u woont? Wettelijk kan dat. Als het in het belang van het kind is, staat er dus niets in de weg. Maar uw positie van de gezinshuisouder verandert hierdoor wel. Dat kan in de praktijk dilemma’s opleveren. Hoe maakt u de juiste keuze? Wat is het verschil met voogdij door pleegouders? Welke stappen kunt u zetten als u inderdaad voogd wilt worden van een kind dat bij u woont?

  • Lees de folder Er helemaal zijn voor het kind, met aanvullende informatie voor gezinshuisouders die overwegen om burgervoogd te worden van één van de kinderen voor wie ze zorgen.

 

 

Voor juristen
Hoe zit het juridisch met burgervoogdij? Hoe komt voogdij tot stand, welke rol spelen de Raad voor de Kinderbescherming, de gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming en de rechter hierbij? Kun je ook zelf als betrokkene de burgervoogdij vragen? Wat zijn de rechten en plichten van burgervoogden?

 

Voor gemeenten
De gemeente kan een belangrijke bijdrage leveren aan het ‘in ere herstellen’ van burgervoogdij. De gemeente voert de regie over de jeugdbescherming. Het gaat om ‘vergeten kinderen’, waar de gemeente verantwoordelijkheid voor draagt.

  • Bekijk de statement (1 minuut) van wethouder Jeugd Brigitte Leferink van Waddinxveen, waarin zij aangeeft waarom haar gemeente het belangrijk vindt om met burgervoogdij aan de slag te gaan.
  • Bekijk de statement (1,5 minuut) van wethouder Jeugd Corine Dijkstra van Gouda, waarin ze vertelt waarom ze burgervoogdij belangrijk vindt.
  • Lees de brochure Aan de slag met burgervoogdij, met uitgebreide achtergrondinformatie over burgervoogdij voor gemeenten.
  • Lees het Model Projectplan voor gemeenten en gecertificeerde instellingen. Vul het in, pas het aan uw situatie aan en ga aan de slag met burgervoogdij!
  • Wil u weten om hoeveel kinderen het in uw gemeente gaat? U kunt dat op een eenvoudige manier zelf uitrekenen. Gemiddeld in Nederland zijn er op elke 10.000 inwoners ongeveer drie minderjarigen die onder voogdij staan én in een instelling (leefgroep of gezinshuis wonen). Bij een gemeente met 100.000 inwoners gaat het dus om circa 30 minderjarigen.

 

Bekijk het filmpje

 

Bekijk de trailer


Wil je op de hoogte blijven?

meld je aan voor onze nieuwsbrief