Logo Burgevoogd

Ziet u de meerwaarde van burgervoogdij voor kinderen, jongeren en samenleving? Wilt u bijdragen aan het in ere herstellen van deze vorm van burgerparticipatie? Doe mee! Dat kan op verschillende manieren.

 

 

Sluit u aan bij de Alliantie Burgervoogdij

De Alliantie Burgervoogdij vindt dat te veel kinderen die in een gezinshuis of een leefgroep wonen onder voogdij staan van een gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming. De Alliantie wil dat het binnen vijf jaar vanzelf spreekt om bij een gezagsbeëindiging eerst te kijken of iemand in de omgeving van de jeugdige de burgervoogdij op zich wil nemen. Binnen vijf jaar moet het bij minstens een kwart van de huidige kinderen onder voogdij van een gecertificeerde instelling gelukt zijn de voogdij over te dragen aan een burgervoogd. Dat is de missie van de Alliantie Burgervoogdij.

De Alliantie Burgervoogdij werkt aan van deze missie door:

 • De zichtbaarheid en bekendheid van de burgervoogd te vergroten en de opgedane inzichten uit het SWING-project De burgervoogd in ere hersteld?! breder te verspreiden via de website, publiciteit en campagnes. Klik hier voor de resultaten van dit SWING-project  op de website Nieuwe Jeugdbescherming van het Nederlands Jeugdinstituut. Klik hier om ook een interview over dit project te lezen.
 • Meer ervaringen op te doen door nieuwe projecten op te zetten in samenwerking met gemeenten en gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming.
 • Ervaringen uit de praktijk te verzamelen en te ontsluiten voor andere belangstellenden.
 • Te lobbyen voor ondersteunende regelgeving, zodat burgervoogden op dezelfde regelingen een beroep kunnen doen als ouders en er een regeling tot stand komt voor bijkomende of onverwachte kosten.
 • Het ondersteunen van (aspirant)burgervoogden, door het inrichten en uitvoeren van een helpdesk waar zij terecht kunnen voor inhoudelijke en juridische expertise.
 • Een platform en community te vormen voor (aspirant)burgervoogden en personen die de missie ondersteunen.

 

De Alliantie Burgervoogdij bestaat uit twee groepen mensen.

Wilt u meedoen? Dat kan! Verbind u aan de Alliantie Burgervoogdij door de intentieverklaring onderaan deze pagina in te vullen.

 

Start een project op in uw gemeente of regio

De gemeente kan een belangrijke bijdrage leveren aan het ‘in ere herstellen’ van burgervoogdij. De gemeente voert de regie over de jeugdbescherming. Het gaat om ‘vergeten kinderen’, waar de gemeente verantwoordelijkheid voor draagt.

 • Stel als gemeente vast dat meer duurzame relaties nodig zijn voor voogdijkinderen.
 • Start als gemeente een project rond burgervoogdij voor voogdijkinderen die in een gezinshuis of leefgroep wonen.
 • Zorg voor een vliegwiel, iemand met kennis van zaken die in gesprek gaat met alle betrokken partijen.
 • Stel een projectgroep samen vanuit de betrokken organisaties.
 • Maak gebruik van de kennis en expertise die beschikbaar is bij de Alliantie Burgervoogdij.

 

Meer weten?

 

Bekijk het filmpje

Meedoen? Graag!

 

Verbind je aan de Alliantie Burgervoogd door onderstaande intentieverklaring in te vullen.

 

JA, ik onderschrijf de missie van de Alliantie Burgervoogd en doe mee!

 

Mijn bijdrage aan de Alliantie Burgervoogd bestaat uit (kruis aan wat van toepassing is):


Overig

* verplicht

Peter vertelt waarom hij als gezinsvoogd het project Burgervoogd een warm hart toedraagt.

Bekijk het filmpje
Bekijk alle ervaringen

Wil je op de hoogte blijven?

meld je aan voor onze nieuwsbrief