Hoe mooi zou het zijn als een persoonlijk betrokken volwassene de voogdij op zich zou nemen. Een ‘gewoon mens’ die blijft, hoeveel je ook meemaakt, waar je ook woont, wat er ook met je gebeurt. Een volwassene die de voogdij op zich neemt, met alle rechten en plichten die daarbij horen. Zo’n volwassene heet: een burgervoogd.

Is het iets voor jou?

Zou iemand uit je omgeving jouw voogd kunnen worden

Lees verder

Is het iets voor u?

Overweegt u om burgervoogd te worden van een kind dat u kent

Lees verder

Is het iets voor u?

Als u eenmaal burgervoogd bent van een kind, dan blijft u dat tot het kind achttien jaar wordt. Maar ook daarna blijft u betrokken bij het kind. U bouwt immers een duurzame relatie op. U bent beschikbaar. U komt op de verjaardag van het kind. U gaat kijken bij een voetbalwedstrijd of een diploma-uitreiking. U bent ook formeel de belangenbehartiger en pleitbezorger van het kind.

 

Iedere volwassene kan burgervoogd worden. Er geldt wel een beperking: er kan maar één volwassene burgervoogd worden van een kind dat in een instelling woont. U kunt het dus niet samen met een ander doen. De wet stelt nog een paar aanvullende eisen aan ‘voogden-natuurlijk persoon’. U mag niet onder curatele gesteld zijn. Uw ‘geestesvermogens mogen niet dusdanig gestoord zijn’ dat u het gezag niet kunt uitoefenen. En u moet in het bezit zijn van een geldige verklaring omtrent het gedrag (VOG). Naast deze wettelijke eisen is het natuurlijk veel belangrijker dat u er bewust voor kiest om ‘er te zijn’ voor dit kind. Dat u blijvend betrokken wilt zijn, ook als het kind volwassen wordt. Dat u wilt samenwerken met de ouders van het kind (die er vaak nog wel zijn, ook al hebben ze geen ouderlijk gezag meer), de professionele opvoeders in de instelling waar het kind woont en anderen die voor het kind belangrijk zijn.

 

Bent u betrokken bij een kind dat in een instelling woont en dat een voogd heeft die bij een gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming werkt? Spreekt het idee u aan om die voogdij over te nemen en bent u hiervoor beschikbaar? Bespreek dit met het kind en vervolgens met diens voogd. Als u dit echt wilt, is het namelijk het beste om dit samen aan de kinderrechter voor te leggen. Uiteindelijk beslist de kinderrechter of u de voogdij over een kind kunt krijgen.

 

Burgervoogdij regelen vraagt de nodige voorbereidingen. Denk dan aan het regelen van verzekeringen en financiële tegemoetkomingen, zoals kinderbijslag. De aanvraag bij de kinderrechter moet voorbereid worden met de huidige voogd-rechtspersoon. Ook is het van belang dat het toekomstperspectief van het kind duidelijk is. Kan het kind op de plek blijven waar het nu woont? Of is er in de toekomst nog een wisseling van woonplek te verwachten?

 

Wilt u meer weten over burgervoogdij en wat er bij komt kijken? Ga dan naar de pagina Meer weten en bekijk de uitgebreide informatie in folders en brochures.

 

Contact

  • Overweegt u om burgervoogd te worden van een kind dat u kent? Overleg met het kind en met diens huidige voogd. Komt u er niet uit? De Alliantie Burgervoogdij helpt u graag op weg.
  • Heeft u al de voogdij over een kind dat niet bij u woont en opgroeit? We komen graag met u in contact om uw ervaringen te horen. Ook kunnen we u in contact brengen met andere burgervoogden of mensen die burgervoogd willen worden.
  • Hebt u een andere vraag rond burgervoogdij waar u graag een antwoord op krijgt? We geven altijd antwoord, aan jongeren, burgervoogden, jeugdhulpverleners, voogden of gewone belangstellenden!

Neem contact met ons op via onderstaand formulier. We reageren binnen enkele werkdagen.

 


* verplicht

Wil je op de hoogte blijven?

meld je aan voor onze nieuwsbrief