Waarom een Burgervoogd?

Ongeveer drieduizend kinderen in Nederland groeien op in een gezinshuis of een leefgroep, terwijl ze onder voogdij staan.

 

Het ouderlijk gezag berust dan niet (meer) bij hun eigen ouders, maar bij een gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming. In de praktijk wordt dit gezag uitgeoefend door een professionele voogd. Die werkt niet bij de instelling waar deze kinderen wonen en opgroeien, maar bij de gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming. ‘Op afstand’ dus. Deze kinderen zien hun voogd niet zo vaak, eigenlijk alleen als er officiële dingen geregeld moeten worden. Voogden wisselen bovendien nogal eens – ze worden zwanger, krijgen een andere baan of gaan met pensioen. Deze kinderen hebben daardoor vaak het gevoel ‘van niemand’ te zijn.

 

Er is een alternatief: de burgervoogd. Een burgervoogd is een ‘gewoon mens’ (in wettelijke termen: een ‘voogd-natuurlijk persoon’). Vanuit persoonlijke betrokkenheid. Ook al groeit het kind op in een instelling.

 

 

 

Gio vertelt over zijn ervaringen als burgervoogd

Bekijk het filmpje
Bekijk alle ervaringen

Annemarie is de burgervoogd van Judith

Lees verder
Bekijk alle ervaringen

Meer over voogdij

Kinderen krijgen te maken met een voogd als hun eigen ouders er niet meer zijn of omdat zij niet in staat zijn het gezag over hun kinderen op een goede manier uit te oefenen. Alleen de kinderrechter kan dat beslissen. De kinderrechter bepaalt vervolgens wie de voogdij over een kind krijgt.Kinderen krijgen te maken met een voogd als hun eigen ouders er niet meer zijn of omdat zij niet in staat zijn het gezag over hun kinderen op een goede manier uit te oefenen. Alleen de kinderrechter kan dat beslissen. De kinderrechter bepaalt vervolgens wie de voogdij over een kind krijgt.   Volgens de wet heeft een voogd verschillende taken: het kind verzorgen en opvoeden, of zorgen dat dit gebeurt, het kind juridisch vertegenwoordigen (bijvoorbeeld bij het beslissen over een school of over een medische behandeling) en beheren van het vermogen van het kind.   Er zijn drie soorten voogden: pleegoudervoogden, voogd-rechtspersonen en voogd-natuurlijke personen (burgervoogden).
  • Pleegoudervoogden zijn pleegouders die besloten hebben ook het ouderlijk gezag over hun pleegkind op zich te nemen. Vaak groeit hun pleegkind dan al langere tijd bij hen op.
  • Een voogd-rechtspersoon is een gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming. De voogdij wordt in de praktijk uitgeoefend door een professional die bij deze instelling werkt.
  • Een burgervoogd is een natuurlijke persoon (een gewoon mens) die de voogdij op zich neemt over een kind dat woont en opgroeit in een instelling (op een leefgroep) of in een gezinshuis.
  Lees meer over voogdij op de website van de Rijksoverheid.   Veruit de meeste kinderen over wie hun eigen ouders geen gezag meer hebben, staan onder voogdij van een gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming. Ook voor deze kinderen zou het leven zo gewoon mogelijk moeten zijn. Opgroeien bij anderen dan je eigen ouders is al bijzonder genoeg. Met een gewoon iemand, een burgervoogd die de voogdij heeft, hebben deze kinderen weer een iets normaler leven.

Wil je op de hoogte blijven?

meld je aan voor onze nieuwsbrief

Duizenden kinderen en jongeren groeien niet op in een gezin, maar in een gezinshuis of een leefgroep. Soms hebben hun eigen ouders geen gezag meer over hen. Dat gezag berust bij een gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming. Dat kan goed gaan. Maar het blijft gezag-op-afstand. Hoe mooi zou het zijn als een persoonlijk betrokken volwassene de voogdij op zich zou nemen. Een ‘gewoon mens’ die blijft, hoeveel je ook meemaakt, waar je ook woont, wat er ook met je gebeurt. Een volwassene die de voogdij op zich neemt, met alle rechten en plichten die daarbij horen. Zo’n volwassene heet: een burgervoogd.